31.08
2018

O OSiR Prudnik

Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności: planowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu, rekreacji oraz masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu; popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym; tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej; prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka; koordynowanie spraw związanych ze sportem szkół podstawowych i gimnazjów; współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie wiejskim. Ponadto Ośrodek odpowiada za utrzymanie prudnickich obiektów sportowo - rekreacyjnych, tak miejskich (baseny, hale sportowe, stadiony), jak i wiejskich (boiska sportowe wraz z zapleczem sanitarnym).

Siedziba prudnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się przy ul. Parkowej 4. 

 

 

 


Informacje o przetwarzaniu danych

Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016 poz. 922)

Realizując art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  informujemy, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest
                                                                 Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku
                                                                 ul. Parkowa 4
                                                                 48-200 Prudnik
 2. Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku jest Krzysztof Grzybowski. Kontakt z Inspektorem danych osobowych w Ośrodku Sportu i Rekreacji można uzyskać pisząc na adres e-mail: ido@osirprudnik.pl.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. Wykonania zadań statutowych Ośrodka Sportu i Rekreacji i innych prawnych obowiązków (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  2. Relaizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Ośrodka Sportu i Rekreacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), takich jak wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz.
 4. Pana/Pani dane osobowe będziemy przetwarzać:
  1. Przez czas wykonania zadań statutowych i innych prawnych obowiązków.
  2. Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane.
  3. Przez czas, w którym Ośrodek Sportu i Rekreacji w Prudniku może ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lub niewykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą mogły być przez nas przekazywane naszym partnerom, z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu naszym zadań statutowych i innych obowiązków prawnych, podmiotom świadczącym nam pomoc informatyczną, prawną, usługi doradcze, konsultacyjne oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonania innych obowiązków prawnych.
 6. Zgodnie z RODO, przysługują Panu/Pani:
  1. Prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa.
  2. Prawo sprostowania Państwa danych osobowych.
  3. Prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.
  4. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.
  5. Prawo przenoszenia danych.
  6. Prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa przez Pana/Panią w naszych zadaniach i w związku z tym będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach statutowych i obowiązkach prawnych.
Powrót do poprzedniej strony »
×

Wyszukaj w serwisie