Zakres działalności oraz statut Ośrodka

Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności: planowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu, rekreacji oraz masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu; popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym; tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej; prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka; koordynowanie spraw związanych ze sportem szkół podstawowych i gimnazjów; współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie wiejskim. Ponadto Ośrodek odpowiada za utrzymanie prudnickich obiektów sportowo - rekreacyjnych, tak miejskich (baceny, hale sportowe, stadiony), jak i wiejskich (boiska sportowe wraz z zapeczem sanitarnym).

Siedziba prudnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji znajduje się przy ul. Parkowej 4. 

Pobierz:
Statut OSiR w Prudniku z dnia 28 września 2006 r. (rozmiar: 655kB) Publikacja pliku: Poniedziałek, 29 Czerwiec 2015 godz.: 21:23

Pobierz:
Poprawki z dnia 29 listopada 2007 r. (rozmiar: 166kB) Publikacja pliku: Poniedziałek, 29 Czerwiec 2015 godz.: 21:23

Pobierz:
Poprawki z dnia 24 września 2009 r. (rozmiar: 158kB) Publikacja pliku: Poniedziałek, 29 Czerwiec 2015 godz.: 21:23