O OSiR Prudnik

Siedziba OSiR PrudnikSiedziba OSiR Prudnik

Do zakresu działania Ośrodka należy w szczególności:

planowanie i realizacja wszelkich usług w zakresie sportu, rekreacji i masowej kultury fizycznej przy ścisłym współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu; popularyzacja walorów rekreacji ruchowej; organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych o charakterze masowym; tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej; prowadzenie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu oraz prawidłowemu funkcjonowaniu i rozwojowi Ośrodka; koordynowanie spraw związanych ze sportem szkół podstawowych i gimnazjów; współpraca z klubami sportowymi w zakresie organizacji imprez sportowych na terenie wiejskim.