Pracownicy OSiR Prudnik

Pracownicy administracyjny Ośrodka Sportu i Rekreacji:

Marek Krajewski
Dyrektor
e-mail: m.krajewski@osirprudnik.pl

Alina Foryś
Kierownik ds. organizacji i promocji
e-mail: a.forys@osirprudnik.pl

Ryszard Stachura
Specjalista ds. organizacyjnych i bhp
r.stachura@osirprudnik.pl

Agnieszka Milewska - Mąka
Referent ds. administracyjnych i promocji
osir@osirprudnik.pl

Barbara Szablowska
Główna księgowa
b.szablowska@osirprudnik.pl

Lucyna Bedryj
Starsza księgowa, specjalista ds. kadr i płac
l.bedryj@osirprudnik.pl

Helena Ciesińska
Starsza księgowa, kasjerka
h.ciesinska@osirprudnik.pl

Krzysztof Pieczara
Instruktor sportu, koordynator ds. sportu i rekreacji
k.pieczara@osirprudnik.pl